kbdbjpgKBDB West Vlaanderen

Mededeling KBDB

Kennisgeving ter attentie van de liefhebbers, bestuursleden en mandatarissen

De leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur wensen u allereerst hun beste wensen over te maken voor het volgende sportseizoen 2021.

Weet dat de KBDB er alles aan doet om van 2021 een geslaagd seizoen te maken.

We maken bovendien van deze gelegenheid gebruik om de verantwoordelijken van de verenigingen, de samenspelen, de groeperingen en de KBDB-mandatarissen te vragen dat zij, bij het opstellen van de vluchtprogramma’s,  zonder vooringenomenheid en volledig onpartijdig, zouden waken over de naleving van de KBDB-reglementen.

In het kader van de KBDB-reglementering moet iedereen gelijk worden behandeld.

De KBDB houdt in dit verband een oogje in het zeil voor wat betreft de verkopingen, dewelke door zijn liefhebbers worden georganiseerd, zodat de kopers zeker kunnen zijn van de ernst van de verkopers.

De reputatie van de Belgische duivensport hangt hiervan af.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.Mededeling KBDB

30-12-2020  Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

Mededelingen


30/12/2020

Mededeling KBDB - Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

 


25/12/2020

De leden van de PE West Vlaanderen wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2021
10-12-2020 KBDB-MEDEDELING - SCHIETEN van (verwilderde) duiven


Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 12 december 2020 tot en met 05 januari 2021 toegelaten.

In onze mededeling van 14.11.2020 vroeg de KBDB u om uw duiven preventief op het hok te houden. Het ging om algemene strenge maatregelen, van toepassing op alle sectoren, in de strijd tegen vogelgriep en uitgevaardigd door het FAVV. Bovendien hebben deze maatregelen weinig invloed op onze duivensport in deze winterperiode.

Vanaf 12.12.2020 zal het schieten van de duiven toegelaten worden. Bijgevolg kunnen wij u enkel aanraden om deze maatregel te blijven toepassen en uw duiven tijdens deze periode op te hokken.

 7/12/2020
Op 27 november hield de PE West Vlaanderen zijn algemene vergadering via mail.

In zijn begeleidende brief bedankte de voorzitter alle medewerkers in de lokalen voor hun tomeloze inzet die ze steeds maar blijven leveren om de duivensport binnen de provincie levendig te houden en er steeds te zijn voor de leden duivenliefhebbers.

West-Vlaanderen telde in 2020, 2460 aangesloten leden. Dit is een daling van 208 leden tegenover 2019 , terwijl er in 2019 nog een stijging was met 2 leden. Momenteel zijn er nog 46 actieve verenigingen, dat is een daling met 3 verenigingen. Er werden in 2020 128.291 ringen verkocht, wat een daling is met 4260 ringen tegenover 2019.

Er werden geen amendementen door de lokalen ingediend wat er op wees dat de voorstellen die de PE West Vlaanderen voorlegde over het algemeen positief onthaald werden en een stemming niet nodig bleek. Zo komen er weer provinciale vluchten met zonale dubbelingen op de kleine halve fond. De interprovinciale lossingen met Oost Vlaanderen op de snelheid en kleine halve fond vluchten werden negatief geëvalueerd en bijgevolg teruggeschroefd.

De PE West Vlaanderen deed nogmaals een dringende oproep naar de lokalen die de internationale vluchten inkorven om elkaar te vinden en afspraken te maken naar samenspelen en/of beurtrollen om in te korven.

De vluchtkalender en het provinciaal reglement werden zonder de minste opmerkingen goedgekeurd.

Wegens de gekende corona maatregelen kon de provinciale kampioenen dag eind oktober niet plaats vinden. Men hoopt en mikt nu 14 februari om tijdens Fugare de provinciale kampioenen de nodige aandacht te geven die ze verdienen.
28/11/2020

De ringen zijn beschikbaar in de lokalen vanaf dinsdag 29 december. 17/09/2021

Woensdag 23 september van 10u tot 18u
Zitdag voor de provinciale kampioenschappen te Kortemark
Cafe de Welkom
Staatsbaan 23

Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy

26/08/2020

Beste bestuursleden,


In navolging van het bericht KBDB inzake het verplaatsen van de inkorvingen hebben we voor de PE West Vlaanderen in samenspraak met de voerders beslist om uitzonderlijk alle vluchten in te korven op zaterdag 29 augustus .
Dit dus zowel voor de Fontenay,Arras en Pontoise vluchten.

Lokalen die drie speel vluchten op één dag in korven dienen, rekening houdend met art 5.2 van het provinciaal sportreglement , ervoor te zorgen dat de inkorving van één vlucht afgehandeld is vooraleer de inkorving van de andere twee vluchten aanvangt.
Aangewezen wordt om in dit geval de inkorving Fontenay in de voormiddag te laten plaatsvinden.


Ook vragen de voerders de uren van de zaterdag inkorvingen uit het verleden te respecteren.


Dank voor de bereidwilligheid.


Met vriendelijke groeten


Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy
08/08/2020

Geachte bestuursleden,

Ingevolge het slechte verloop van de vluchten Pontoise en Arras geven we de verenigingen de mogelijkheid om de afslag pas morgenvoormiddag (zondag 9 augustus ) te laten doorgaan.
Verenigingen die toch wensen af te slaan deze avond kunnen dat doen via de menukeuze "tijdelijke afslag " op de master waardoor de liefhebber dan nadien rustig verder kan klokken indien nodig.
Op die manier krijg je een wel overzicht van het verloop van de wedstrijd.
Een verplichting is dat echter niet..
Voor de nationale vluchten gelieve het verloop af te wachten en de richtlijnen van de desbetreffende inrichter te volgen.


We willen er ook op wijzen dat gelet op de extreme weersomstandigheden, alle leer en wedvluchten in de schoot van de vereniging voor de komende weekdagen niet kunnen doorgaan.Met vriendelijke groeten


Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy


01/08/2020


Beste bestuursleden,
Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van de vele speculaties en wantrouwen in verband met de verzorging van de duiven op Fontenay werd onverwacht een controle uitgevoerd op vandaag vrijdag 31 juli

We hopen hiermee duidelijkheid te scheppen over het verloop van het vervoer en de verzorging van de Fontenay duiven.

De duiven van zowel Blois als Fontenay vertrokken deze morgen te Zomergem omstreeks 7u30 richting Parijs waar een tussenstop voorzien was om de duiven te verluchten en te drenken.

De tussenstop gebeurde te Vémars net voor Parijs omstreeks 11u30

Daarna werd met de konvooien Blois en Fontenay verder gereden richting lossingplaats Fontenay waar men rond 15u ter plaatse was.

De duiven van zowel Blois als Fontenay werden gevoederd, verlucht en voorzien van vers drinken.
Na de nodige rusttijd vertrok het laatste konvooi richting Blois om daar rond 18u30 ter plaatse te zijn.

De duiven worden bij valavond nogmaals voorzien van vers drinken en in de vroege ochtend zal dit zich herhalen.

We danken alle begeleiders om de opgelegde maatregelen perfect na te leven en de duiven optimaal te verzorgen.

Namens de PE West Vlaanderen

Vandenberghe Dany


Afbeelding kan het volgende bevatten een of meer mensen en staande mensen
16/07/2020

 
  1. COVID-19

 

Op het moment dat we dachten dat de covid-19 pandemie eindelijk onder controle was, kreeg iedereen, toch enigszins onverwacht, de verplichting om mondmaskers te gebruiken in winkels, bioscopen, …. Kortom op plaatsen waar veel mensen samenkomen in een beperkte ruimte.

 

Rekening houdend met de adviezen verstrekt door de GEES en de beslissingen die dienaangaande werden genomen door het crisiscomité van de federale overheid wensen wij, als KBDB, onze medewerkers in de verenigingen evenals al onze liefhebbers beschermen en werd de beslissing genomen om de mondmaskers opnieuw verplichtend te maken voor de liefhebbers evenals de medewerkers in de verenigingen. Voor deze laatste groep kan eventueel een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd en de afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd met de andere medewerkers.

 

Wat met de cafetaria’s en drankgelegenheden, dewelke worden uitgebaat door de verenigingen?

  • De personen, belast met de bediening, dienen VERPLICHTEND een mondmasker te dragen
  • De bezoekers, net zoals in de cafés, dienen niet verplichtend een masker te dragen maar hier wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat VOLDOENDE afstand dient te worden bewaard en op reguliere basis de handen worden ontsmet.

 

Wij vragen dan ook de medewerking van eenieder zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd en toch ook kan worden genoten van een pintje onder vrienden.

 

De voorzitters van de verenigingen vragen wij om hun verantwoordelijkheid op te nemen en erop toe te zien dat de inkorvingen evenals het binnenbrengen van de toestellen op een veilige manier verloopt. Controles zullen uiteraard worden uitgevoerd.

 

  1. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

 

Gelieve te noteren dat de liefhebbers de tussentijdse rankings in de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën GROTE HALVE-FOND EN FOND kunnen terug vinden op de website van de KBDB:

 

In het menu Wedstrijden -> Tussenstand-Ranking-Kampioenschap

 

Met vriendelijke groeten.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
12/07/2020

Mededeling

Op de vluchtkalender werd er op 18 juli een vlucht uit Chateaudun voorzien.

Gezien die vlucht niet in aanmerking kan komen voor de nationale kampioenschappen zijn we genoodzaakt de vlucht te vervangen door Fontenay21/06/2020
Beste liefhebbers en bestuursleden,

We willen melden dat er zitdag voorzien is te Kortemark op dinsdagnamiddag 23 juni vanaf 14 u tot 18u .
Mutaties die nog moeten gebeuren kunnen verwerkt worden.

Het PE bestuur14/06/20


Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers

We hebben allemaal een heel druk weekend achter de rug. Overal was het zeer druk in de lokalen en in de gegeven omstandigheden is dit niet altijd evident.

We willen de medewerkers in de lokalen oprecht danken voor het geleverde werk ten dienste van onze duivensport.

Velen staan niet stil bij het vele werk dat daar verricht wordt en zeker in de uitzonderlijke omstandigheden waarbij alle duiven ineens aangeboden worden.

We weten dat er enorme inspanningen geleverd werden om iedereen op een veilige manier te kunnen laten inkorven. Jammer dat sommige liefhebbers daar niet bij stil staan en gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Het is zeker niet makkelijk voor de bestuursleden om iedereen op hun plichten te wijzen en daarom willen we de liefhebbers nog eens oproepen zich strikt te houden aan de voorschriften. De gevolgen van een eventuele nieuwe uitbraak van het covid -19 virus zijn echt niet te onderschatten. Laat ons dit allemaal goed indachtig zijn .

Nu wat betreft het verdere programma:

Stilaan raken de duiven in hun ritme en kunnen we ook starten met de grote halve fond vluchten.

Voor volgend weekend stond Chateauroux provinciaal op het programma. Gezien het zware verloop van de Fontenay vlucht op zaterdag 13 juni zien we ons genoodzaakt de vlucht korter bij te brengen en daarbij opteren we voor de lossingsplaats Blois als start voor de grote halve fond vluchten

Die vlucht wordt ingekorfd op donderdag 18 juni in de nationale lokalen en is toegankelijk voor oude en jaarse duiven.

De kleine halve fondvlucht uit Fontenay staat ook op het programma en wordt eveneens ingekorfd op donderdag 18 juni maar dan in de provinciale lokalen. De lossing is ook voorzien voor zaterdag 20 juni.

De snelheidsvluchten Arras en Clermont worden dan weer zoals verleden jaar op vrijdagavond ingekorfd om te lossen op zaterdag 20 juni.

Dus we zijn bijna weer in ons normaal ritme en dat zal voor velen een verademing zijn.

De eerste nationale grote halve fond vlucht staat trouwens reeds voorzien voor zaterdag 27 juni uit Bourges.

We wensen iedereen veel succes toe en hopen dat we nu voorgoed vertrokken zijn voor de rest van het seizoen.

Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur