kbdbjpgKBDB West Vlaanderen

Mutaties


Beste voorzitters, bestuursleden, liefhebbers,

Het ziet er naar uit dat de horeca zaken niet open zullen kunnen door de huidige corona maatregelen  voor de start van het nieuwe seizoen.

Hierdoor zijn zitdagen nog steeds uitgesloten waardoor mutaties op de gewone manier niet kunnen doorgaan.                                                                            Na nationaal overleg hebben wij het volgende besloten:

Voor de liefhebbers die nog duiven hebben die niet op hun naam staan ingeschreven, is er ook de mogelijkheid om de mutaties te doen via de mandatarissen rechtstreeks  of via de verenigingen die de mutaties dan bezorgen aan de regio verantwoordelijke mandataris.

Dit kan door de eigendomsbewijzen + lidkaart + het volledig ingevulde mutatieformulier                                                                                           (https://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2021/01/Model_-_mutatieformulier_2019.pdf ) + gepast geld in een omslag voorzien van naam, lidnummer en telefoonnummer af te geven bij de vereniging of mandataris.

Verenigingen kunnen ringen bekomen via Paul Haesaert (0494/17.65.49) of Dany Vandenberghe (0473/60.14.43)

 Vogelgriep


04-02-2021 Mededeling aangaande het beschermings- en toezichtsgebied ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Deerlijk

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in onze mededeling van 28/01/2021 werden versoepelingen gevraagd en eveneens bekomen voor onze duiven vanwege het FAVV voor wat betreft de ophokplicht.

Gelieve te noteren dat voor wat Deerlijk betreft, deze versoepelingen niet toepasbaar zijn in de zones rond de uitbraak in Deerlijk.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de 3 km-zone (beschermingsgebied) en de 10 km-zone (toezichtsgebied).

 • In de 10 km-zone kunnen de eerste versoepelingen wel toegepast worden. De jonge duiven mogen dus al rond het duivenhok uitvliegen; de oude duiven en de jaarlingen zullen vanaf 15 februari kunnen volgen. Voor de versoepeling van 1 maart, waarbij duiven, om op te leren, op afstand kunnen gelost worden door de duivenliefhebber, is het nog even afwachten of deze zone zoals gepland op 28 februari kan opgeheven worden.
 • In de 3 km-zone moeten alle vogels, inbegrepen duiven, opgesloten worden. In die zone kunnen de versoepelingen om duiven rond het duivenhok los te laten dus voorlopig niet toegepast worden. Daar is het wachten tot die zone omgezet wordt in 10 km-zone. Als er geen nieuwe besmettingen bijkomen, zal dat op 19 februari zijn. Van dan af kunnen ook daar de duiven rond de til losgelaten worden.

Gelieve deze uitgevaardigde maatregelen strikt op te volgen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
Mededeling FAVV 29-01-2021

Jullie vinden in bijlage alle relevante informatie in verband met de besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N5 op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk:

 • de presentatie van zonet;
 • de instructies omtrent de afgebakende zones, die ook op onze website geplaatst worden;
 • het persbericht.

Ik verwijs voor een gedetailleerde kaart van de zones naar de website, waarop een inzoombare kaart ter beschikking zal komen.

Ik herhaal de belangrijkste punten:

 • Het betrokken bedrijf is haard verklaard en de opruiming is aan de gang.
 • Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend.
  In deze zones dient elke pluimveehouder zo snel mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE (commerciële bedrijven) of de burgemeester (hobbyhouders, enkel de 3 km-zone).
 • De volgende maatregelen zijn van kracht in de zones:
  • verbod op vervoer van pluimvee, eieren en pluimveeproducten;
  • strikte bioveiligheidsmaatregelen en toezicht op alle bedrijven en houderijen.

Ik verwijs voor details naar de documenten omtrent de maatregelen in de zones.

Ik benadruk dat er bij de besmetting geen typisch vogelgriepbeeld werd vastgesteld en de sterfte verhoudingsgewijs beperkt was.

Er mag daarom niet geaarzeld worden om materiaal voor een onderzoek over te maken, indien geen duidelijke diagnose naar de oorzaak kan gesteld worden, ook indien de problematiek niet zou beantwoorden aan de criteria die voor de verhoogde waakzaamheid zijn bepaald.

Ik reken erop dat eenieder de maatregelen strikt opvolgt en bij al zijn activiteiten de bioveiligheid maximaal garandeert.

2021_01_29 CP vogelgriep H5 Deerlijk NL
1671556 instructie beschermingsgebied Deerlijk v1 – 20210129 nl
1671874 instructie toezichtsgebied Deerlijk v2 – 20210129 nl 20201124_ZP_mesures_IA_v2_ NL
20210129_ZS_mesures_IA_v2_NL
overleg sector – 20210129 nl 

28-01-2021  Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht


Zoals gisteren medegedeeld naar aanleiding van ons onderhoud met het FAVV, werden versoepelingen op de ophokplicht bekomen. Er werd een stappenplan uitgewerkt in functie van de belangrijkheid en de hoogdringendheid voor wat betreft het welzijn van onze duifjes.

Vanaf wanneer?

 • Vanaf 01/02/2021: mogen de JONGE DUIVEN worden uitgelaten op het hok
 • Vanaf medio februari is het de beurt onze JAARSE en OUDE DUIVEN

 • Vanaf 01/03/2021: kunnen de duiven worden opgeleerd op korte afstand

Deze maatregelen werden genomen op voorwaarde evenwel dat de problematiek qua vogelgriepuitbraken stabiel blijft. Voor het opleren van de duiven dient eveneens rekening te worden gehouden met de evolutie van de covid-19 pandemie en dit vooral met problematiek van de “essentiële verplaatsingen”.

Gelieve eveneens te noteren dat het FAVV erop heeft gedrukt dat deze uitzondering (opheffing van de ophokplicht) ENKEL en UITSLUITEND geldt voor de reisduiven maar NIET voor het ander pluimvee in het bezit van onze liefhebbers, hetgeen correct dient afgeschermd te worden en te blijven volgens de voorwaarden gesteld door het FAVV (zie website van het FAVV). Wij verzoeken onze liefhebbers dan ook met aandrang de door het FAVV gestelde voorwaarde strikt te respecteren.

Wij, als KBDB, zullen op de strikte naleving van deze maatregelen toezien!

Het is in het belang van eenieder!

Op naar een schitterend sportseizoen

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

  

Duiven in Freinetschool De Koorddanser

in Meulebeke (schooljaar 2020-2021) 

Situatieschets januari 2021

Op dit moment is het duivenhok vrij goed bevolkt. Er zitten 17 oude duiven en 11 jonge duiven op het hok. Op dit moment zijn er 7 koppels aan het broeden. De jongen worden verwacht over een tiental dagen.

Na enkele jaren kweken uit duiven van verschillende sympathisanten nu een mooie groep sportduiven met veel verschillende pluimages, dit om de herkenbaarheid voor de kinderen te vergroten.

Er waren dit jaar heel veel kandidaten bij de kinderen van de school om in de duivenwerkgroep te stappen zodat gekozen werd om dit exclusief te houden voor kinderen uit de 5de en 6de klas.

De kinderen krijgen enkele lessen over duiven (geschiedenis, biologie, verzorging,…) en verzorgen de duiven in kleine groepjes (uitlaten, poetsen van het hok, eten en drinken geven,…).

Plannen voor 2021

Dit jaar zouden we graag regelmatig deelnemen aan wedstrijden (weliswaar zonder te gokken). Dus enkel als supplement en best op wedstrijden op woensdag.

Duivenliefhebber, en ouder van onze school, Jeroen De Clerck, wil ons hierbij, graag helpen.

Ook Gaby Vandenabeele, wiens dochter een goede vriend is van mijn vrouw en mezelf, wil ons graag met advies bijstaan.

Ik stel rond deze tijd dan ook de vraag aan de jeugdbond, of er van hen uit ook wat ondersteuning zou kunnen komen. Een landmeter zou nog moeten komen en er zou nog moeten uitgekeken worden naar een constateersysteem. Vorige maand werd alvast elektriciteit voorzien in de duiventil.

Hopelijk is de ophokplicht gauw verleden tijd want de duiven dierrond onze school vliegen vormen een deel van onze school. De kinderen hebben nogal medelijden met de duiven die nu al maanden op hun hok moeten blijven.

 

Hoogachtend,

Tom Vandekerkhove en

de kinderen van De Koorddanser
V.l.n.r. staand: Perle, Stien, Flavie, Finn, Suza, Pierre, Devran, Bo

V.l.n.r. gehurkt: Zeynep, Aaliyah, Stella

Niet op de foto: Abel, Nell en Lliano

PTI Kortrijk


De duiven op het PTI in Kortrijk.

2020 is een bewogen jaar geworden, ook voor onze duifjes. Aanpassen geblazen van voor het seizoen als tijdens het seizoen.

In 2020 zaten de duiven klaar toen het Corona virus toesloeg. Plots stond alles op zijn kop. Leerlingen kregen thuisonderwijs en de vaste ploeg van leerlingen zagen wij niet meer. Alles werd gedragen door de leerkrachten en de vrijwilligers van ons duivenproject.         Af en toe kwamen er enkele leerlingen om de duiven te voeren maar de intensiteit was er niet. De gedreven leerlingen zaten thuis.

Na een tijdje mochten we met de duiven terug op pad en alles begon in zijn plooi te vallen. Duiven mochten Frankrijk niet binnen dus werd er maar op de Oostenlijn gestart. Wat we niet voor mogelijk hielden gebeurde. De duiven kwamen heel goed naar huis. Bij de start op de Frankrijkvluchten hielden de prestaties aan.

Aangezien we de verre vluchten spelen werd dan beslist om de rui wat af te remmen en de duiven opnieuw te koppelen. Dit was een grote fout. De prestaties gingen pijlsnel achteruit en we verloren verschillende goede duiven. Dat is wat men noemt leergeld betalen. Naar het einde van het seizoen kwamen de oude duiven terug in form met als knalprestatie de 92e nationaal Narbonne en nog 3 duiven in de top van de uitslag. Opmerkelijk was dat onze eerste duif toegekomen is in het pik donker. We hoorden de klok maar we zagen de duif niet. Kippenvel moment.

De jonge duiven kwamen ondertussen naar huis, de ene keer wat sneller dan de andere zodat we mogen besluiten dat we een matig seizoen hadden, maar dat het beter kon.

In September hebben wij dan de koe bij de horens genomen en een herinrichting van de hokken gedaan, en alle aanwezige duiven op hun nieuwe afdeling geplaatst. Fondduiven en halve fondduiven werden op een aparte afdeling geplaatst en ook de kweekduiven kregen hun vertrouwde woonbak terug. Hulp van de leerlingen is nu met een beurtsysteem aangezien de leerlingen de ene week hier in de voormiddag zijn en de andere week in de namiddag, wat het weer aangenamer maakt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten en de vrijwilligers.
Ook een nieuwe laag olie om het hok tegen de weersomstandigheden te beschermen werd ondertussen uitgevoerd.

In november/december zagen wij onze leerling Edward Deveugele op Plattelands TV verschijnen. Edward mocht bij ons 16 jonge duiven ringen uit de kweekduiven om een goede start te maken in 2020.

Dit jaar vertrekken er straks 11 jongen richting Wobbe Dermaux die thuis een herstart op de planning staan heeft.

We hadden ook al telefonisch contact met scholen waar een nieuw duivenhok geplaatst werd om in 2021 te starten : basisschool De Kruipuit uit Adegem en College Ten Doorn uit Eeklo. We helpen waar we kunnen en hopen dat er vele nieuwe liefhebbers mogen bijkomen in onze o zo mooie sport.

Onze jaarlijkse wedstrijd in samenwerking met het WZC St Jozef heeft dit jaar geen plaats gevonden. Door het corona virus was ook hier een volledige lockdown vanaf Maart en zijn vele gewezen deelnemers helaas overleden aan dit virus. Uit respect voor de bewoners hebben wij deze wedstrijd niet laten doorgaan.

Als alternatief hebben we een wedstrijd uitgeschreven om voor onze toekomstige jaarse duiven een originele naam te bedenken. We hebben hiervoor 10 prijzen voorzien.
De belangstelling was overweldigend en het werd een wikken en wegen wie met de overwinning ging lopen. Alle deelnemers waren blij om wat afwisseling en hopen op een nieuwe wedstrijd met de duifjes in 2021.


  

Mededeling KBDB

Kennisgeving ter attentie van de liefhebbers, bestuursleden en mandatarissen

De leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur wensen u allereerst hun beste wensen over te maken voor het volgende sportseizoen 2021.

Weet dat de KBDB er alles aan doet om van 2021 een geslaagd seizoen te maken.

We maken bovendien van deze gelegenheid gebruik om de verantwoordelijken van de verenigingen, de samenspelen, de groeperingen en de KBDB-mandatarissen te vragen dat zij, bij het opstellen van de vluchtprogramma’s,  zonder vooringenomenheid en volledig onpartijdig, zouden waken over de naleving van de KBDB-reglementen.

In het kader van de KBDB-reglementering moet iedereen gelijk worden behandeld.

De KBDB houdt in dit verband een oogje in het zeil voor wat betreft de verkopingen, dewelke door zijn liefhebbers worden georganiseerd, zodat de kopers zeker kunnen zijn van de ernst van de verkopers.

De reputatie van de Belgische duivensport hangt hiervan af.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.Mededeling KBDB

30-12-2020  Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

Mededelingen


30/12/2020

Mededeling KBDB - Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

 


25/12/2020

De leden van de PE West Vlaanderen wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2021
10-12-2020 KBDB-MEDEDELING - SCHIETEN van (verwilderde) duiven


Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 12 december 2020 tot en met 05 januari 2021 toegelaten.

In onze mededeling van 14.11.2020 vroeg de KBDB u om uw duiven preventief op het hok te houden. Het ging om algemene strenge maatregelen, van toepassing op alle sectoren, in de strijd tegen vogelgriep en uitgevaardigd door het FAVV. Bovendien hebben deze maatregelen weinig invloed op onze duivensport in deze winterperiode.

Vanaf 12.12.2020 zal het schieten van de duiven toegelaten worden. Bijgevolg kunnen wij u enkel aanraden om deze maatregel te blijven toepassen en uw duiven tijdens deze periode op te hokken.

 7/12/2020
Op 27 november hield de PE West Vlaanderen zijn algemene vergadering via mail.

In zijn begeleidende brief bedankte de voorzitter alle medewerkers in de lokalen voor hun tomeloze inzet die ze steeds maar blijven leveren om de duivensport binnen de provincie levendig te houden en er steeds te zijn voor de leden duivenliefhebbers.

West-Vlaanderen telde in 2020, 2460 aangesloten leden. Dit is een daling van 208 leden tegenover 2019 , terwijl er in 2019 nog een stijging was met 2 leden. Momenteel zijn er nog 46 actieve verenigingen, dat is een daling met 3 verenigingen. Er werden in 2020 128.291 ringen verkocht, wat een daling is met 4260 ringen tegenover 2019.

Er werden geen amendementen door de lokalen ingediend wat er op wees dat de voorstellen die de PE West Vlaanderen voorlegde over het algemeen positief onthaald werden en een stemming niet nodig bleek. Zo komen er weer provinciale vluchten met zonale dubbelingen op de kleine halve fond. De interprovinciale lossingen met Oost Vlaanderen op de snelheid en kleine halve fond vluchten werden negatief geëvalueerd en bijgevolg teruggeschroefd.

De PE West Vlaanderen deed nogmaals een dringende oproep naar de lokalen die de internationale vluchten inkorven om elkaar te vinden en afspraken te maken naar samenspelen en/of beurtrollen om in te korven.

De vluchtkalender en het provinciaal reglement werden zonder de minste opmerkingen goedgekeurd.

Wegens de gekende corona maatregelen kon de provinciale kampioenen dag eind oktober niet plaats vinden. Men hoopt en mikt nu 14 februari om tijdens Fugare de provinciale kampioenen de nodige aandacht te geven die ze verdienen.
28/11/2020

De ringen zijn beschikbaar in de lokalen vanaf dinsdag 29 december. 17/09/2021

Woensdag 23 september van 10u tot 18u
Zitdag voor de provinciale kampioenschappen te Kortemark
Cafe de Welkom
Staatsbaan 23

Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy

26/08/2020

Beste bestuursleden,


In navolging van het bericht KBDB inzake het verplaatsen van de inkorvingen hebben we voor de PE West Vlaanderen in samenspraak met de voerders beslist om uitzonderlijk alle vluchten in te korven op zaterdag 29 augustus .
Dit dus zowel voor de Fontenay,Arras en Pontoise vluchten.

Lokalen die drie speel vluchten op één dag in korven dienen, rekening houdend met art 5.2 van het provinciaal sportreglement , ervoor te zorgen dat de inkorving van één vlucht afgehandeld is vooraleer de inkorving van de andere twee vluchten aanvangt.
Aangewezen wordt om in dit geval de inkorving Fontenay in de voormiddag te laten plaatsvinden.


Ook vragen de voerders de uren van de zaterdag inkorvingen uit het verleden te respecteren.


Dank voor de bereidwilligheid.


Met vriendelijke groeten


Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy
08/08/2020

Geachte bestuursleden,

Ingevolge het slechte verloop van de vluchten Pontoise en Arras geven we de verenigingen de mogelijkheid om de afslag pas morgenvoormiddag (zondag 9 augustus ) te laten doorgaan.
Verenigingen die toch wensen af te slaan deze avond kunnen dat doen via de menukeuze "tijdelijke afslag " op de master waardoor de liefhebber dan nadien rustig verder kan klokken indien nodig.
Op die manier krijg je een wel overzicht van het verloop van de wedstrijd.
Een verplichting is dat echter niet..
Voor de nationale vluchten gelieve het verloop af te wachten en de richtlijnen van de desbetreffende inrichter te volgen.


We willen er ook op wijzen dat gelet op de extreme weersomstandigheden, alle leer en wedvluchten in de schoot van de vereniging voor de komende weekdagen niet kunnen doorgaan.Met vriendelijke groeten


Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy


01/08/2020


Beste bestuursleden,
Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van de vele speculaties en wantrouwen in verband met de verzorging van de duiven op Fontenay werd onverwacht een controle uitgevoerd op vandaag vrijdag 31 juli

We hopen hiermee duidelijkheid te scheppen over het verloop van het vervoer en de verzorging van de Fontenay duiven.

De duiven van zowel Blois als Fontenay vertrokken deze morgen te Zomergem omstreeks 7u30 richting Parijs waar een tussenstop voorzien was om de duiven te verluchten en te drenken.

De tussenstop gebeurde te Vémars net voor Parijs omstreeks 11u30

Daarna werd met de konvooien Blois en Fontenay verder gereden richting lossingplaats Fontenay waar men rond 15u ter plaatse was.

De duiven van zowel Blois als Fontenay werden gevoederd, verlucht en voorzien van vers drinken.
Na de nodige rusttijd vertrok het laatste konvooi richting Blois om daar rond 18u30 ter plaatse te zijn.

De duiven worden bij valavond nogmaals voorzien van vers drinken en in de vroege ochtend zal dit zich herhalen.

We danken alle begeleiders om de opgelegde maatregelen perfect na te leven en de duiven optimaal te verzorgen.

Namens de PE West Vlaanderen

Vandenberghe Dany


Afbeelding kan het volgende bevatten een of meer mensen en staande mensen
16/07/2020

 
 1. COVID-19

 

Op het moment dat we dachten dat de covid-19 pandemie eindelijk onder controle was, kreeg iedereen, toch enigszins onverwacht, de verplichting om mondmaskers te gebruiken in winkels, bioscopen, …. Kortom op plaatsen waar veel mensen samenkomen in een beperkte ruimte.

 

Rekening houdend met de adviezen verstrekt door de GEES en de beslissingen die dienaangaande werden genomen door het crisiscomité van de federale overheid wensen wij, als KBDB, onze medewerkers in de verenigingen evenals al onze liefhebbers beschermen en werd de beslissing genomen om de mondmaskers opnieuw verplichtend te maken voor de liefhebbers evenals de medewerkers in de verenigingen. Voor deze laatste groep kan eventueel een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd en de afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd met de andere medewerkers.

 

Wat met de cafetaria’s en drankgelegenheden, dewelke worden uitgebaat door de verenigingen?

 • De personen, belast met de bediening, dienen VERPLICHTEND een mondmasker te dragen
 • De bezoekers, net zoals in de cafés, dienen niet verplichtend een masker te dragen maar hier wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat VOLDOENDE afstand dient te worden bewaard en op reguliere basis de handen worden ontsmet.

 

Wij vragen dan ook de medewerking van eenieder zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd en toch ook kan worden genoten van een pintje onder vrienden.

 

De voorzitters van de verenigingen vragen wij om hun verantwoordelijkheid op te nemen en erop toe te zien dat de inkorvingen evenals het binnenbrengen van de toestellen op een veilige manier verloopt. Controles zullen uiteraard worden uitgevoerd.

 

 1. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

 

Gelieve te noteren dat de liefhebbers de tussentijdse rankings in de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën GROTE HALVE-FOND EN FOND kunnen terug vinden op de website van de KBDB:

 

In het menu Wedstrijden -> Tussenstand-Ranking-Kampioenschap

 

Met vriendelijke groeten.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
12/07/2020

Mededeling

Op de vluchtkalender werd er op 18 juli een vlucht uit Chateaudun voorzien.

Gezien die vlucht niet in aanmerking kan komen voor de nationale kampioenschappen zijn we genoodzaakt de vlucht te vervangen door Fontenay21/06/2020
Beste liefhebbers en bestuursleden,

We willen melden dat er zitdag voorzien is te Kortemark op dinsdagnamiddag 23 juni vanaf 14 u tot 18u .
Mutaties die nog moeten gebeuren kunnen verwerkt worden.

Het PE bestuur14/06/20


Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers

We hebben allemaal een heel druk weekend achter de rug. Overal was het zeer druk in de lokalen en in de gegeven omstandigheden is dit niet altijd evident.

We willen de medewerkers in de lokalen oprecht danken voor het geleverde werk ten dienste van onze duivensport.

Velen staan niet stil bij het vele werk dat daar verricht wordt en zeker in de uitzonderlijke omstandigheden waarbij alle duiven ineens aangeboden worden.

We weten dat er enorme inspanningen geleverd werden om iedereen op een veilige manier te kunnen laten inkorven. Jammer dat sommige liefhebbers daar niet bij stil staan en gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Het is zeker niet makkelijk voor de bestuursleden om iedereen op hun plichten te wijzen en daarom willen we de liefhebbers nog eens oproepen zich strikt te houden aan de voorschriften. De gevolgen van een eventuele nieuwe uitbraak van het covid -19 virus zijn echt niet te onderschatten. Laat ons dit allemaal goed indachtig zijn .

Nu wat betreft het verdere programma:

Stilaan raken de duiven in hun ritme en kunnen we ook starten met de grote halve fond vluchten.

Voor volgend weekend stond Chateauroux provinciaal op het programma. Gezien het zware verloop van de Fontenay vlucht op zaterdag 13 juni zien we ons genoodzaakt de vlucht korter bij te brengen en daarbij opteren we voor de lossingsplaats Blois als start voor de grote halve fond vluchten

Die vlucht wordt ingekorfd op donderdag 18 juni in de nationale lokalen en is toegankelijk voor oude en jaarse duiven.

De kleine halve fondvlucht uit Fontenay staat ook op het programma en wordt eveneens ingekorfd op donderdag 18 juni maar dan in de provinciale lokalen. De lossing is ook voorzien voor zaterdag 20 juni.

De snelheidsvluchten Arras en Clermont worden dan weer zoals verleden jaar op vrijdagavond ingekorfd om te lossen op zaterdag 20 juni.

Dus we zijn bijna weer in ons normaal ritme en dat zal voor velen een verademing zijn.

De eerste nationale grote halve fond vlucht staat trouwens reeds voorzien voor zaterdag 27 juni uit Bourges.

We wensen iedereen veel succes toe en hopen dat we nu voorgoed vertrokken zijn voor de rest van het seizoen.

Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur