kbdbjpgKBDB West Vlaanderen

 

Provinciaal reglement versie 2021.pdf
Criteria provinciale kampioenschappen W.Vl 2021.pdf


09-06-2021 Zitdag te Kortemark

Op woensdag 23 juni zal er na een lange tijd opnieuw een zitdag kunnen plaatsvinden.

Waar?

Café In De Welkom, Staatsbaan 23, 8610 Kortemark

Wanneer?

Woensdag 23 juni van 13.00 tot 16.30

Gelieve u aan de nodige coronavoorschriften te houden (mondmasker, afstand bewaren,…)08/06/21

Beste liefhebbers en verenigingen,

Gelieve te noteren dat het bestuur van de PE West-Vlaanderen vandaag heeft besloten om de start van het jonge duivenseizoen op de Kleine Halve Fond met een week uit te stellen. 

De eerste vlucht op Fontenay voor jonge duiven zal dus plaatsvinden op zaterdag 26 juni en niet op zaterdag 19 juni.

De vlucht uit Fontenay voor oude en jaarse duiven blijft wel behouden zoals voorzien op 19 juni.

Dit gezien de slechte seizoenstart voor de jonge duiven.

 

Beste verenigingen,

Gezien de weersvoorspellingen voor zaterdag 8 mei lossingen over de hele vluchtlijn zo goed als onmogelijk maken heeft de PE West Vlaanderen in overleg met de voerders beslist om alle inkorvingen met één dag te verplaatsen.
Concreet betekent dit dat inkorving Fontenay voorzien is voor vrijdagavond tot ten laatste 21u
Inkorvingen voor Arras en Clermont worden verplaatst naast zaterdagnamiddag tot ten laatste 17u30.
Onze excuses voor de late beslissing maar gezien de weersvoorspellingen voor het weekend zat er niet veel anders op.
We danken de voerders en de lokalen voor de bereidwillige medewerking.
Mogen we ook van de gelegenheid gebruik maken om te vragen aan de verenigingen te willen toe zien dat er geen duiven (ook leerduiven) ingekorfd worden van liefhebbers uit het door het FAVV opgelegde beperkingsgebied van 3 km rond de regio Waregem ivm vogelgriep.
Ook willen wij erop aandringen geen leerduiven toe te laten op de vluchten van Fontenay.
We willen ook nog eens terugkomen op de vele vragen die we kregen ivm het verloop van de vlucht uit Clermont van verleden week.
Door de minder gunstige weersomstandigheden op de lossingsplaats tijdens het lossen kenden de duiven geen vlotte start waardoor ze in groepen vertrokken zijn en uiteindelijk toch goed naar huis gekomen zijn.
Dit verklaart de verschillen in snelheid tussen sommige lokalen.
Het weer was ook niet van die aard om de lossing uit te stellen.
Bij deze kunnen alle andere verhalen en verdachtmakingen ontkracht worden.


Namens de PE West Vlaanderen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste liefhebbers,

 

Momenteel beleven we in de regio Waregem-Kortrijk spijtig genoeg een zoveelste beperking ivm vogelgriep. Voor sommige liefhebbers is dit reeds de vierde keer op rij dat ze aan de kant staan.

Bij de KBDB beseffen ze maar al te goed het probleem en gaan er dan alles aan doen om zo vlug als mogelijk versoepelingen uit de brand te slepen.

We moeten echter beseffen dat dit geen makkelijk dossier is waarin nu ook de Europese unie  het FAVV verplichte de richtlijnen strikt te volgen en een tweede bufferzone in te stellen met alle gevolgen van dien voor onze duivensport.

Een goede 500 liefhebbers staan nu aan de kant.

Dat de liefhebbers boos en emotioneel reageren is niet meer dan normaal en we begrijpen hen.

We krijgen echter berichten dat vele liefhebbers nu massaal kwade mails en telefoons richten aan het adres van het FAVV.

Mogen we met aandrang vragen daar aub mee te stoppen. Dit werkt alleen maar in de verkeerde richting en is zeker geen pluspunt in de onderhandelingen.

De kans dat we 21 dagen aan de kant blijven staan neemt daardoor alleen maar toe.

Neem van ons aan dat de KBDB beheerraad momenteel al hun contacten aanspreekt om een doorbraak te forceren.

Mocht dit echter niet lukken dan gaan wij als PE West Vlaanderen onze verantwoordelijkheid nemen en indien er versoepelingen mogelijk zijn willen we voor de betrokken regio midweek vluchten organiseren om de achterstand die de duiven opgelopen hebben zo vlug mogelijk weg te werken.

Ook op gebied van de kampioenschappen zal er zowel op nationaal als op provinciaal vlak gekeken worden om gelijke kansen voor iedereen. Ook vragen we aan de verenigingen die getroffen liefhebbers in hun omtrek hebben hetzelfde te doen.

Daarmee is de zaak natuurlijk niet opgelost maar wat solidariteit kan echt geen kwaad.

We blijven de zaak van kort bij volgen en zodra               er nieuws komt brengen we jullie daarvan op de hoogte. We hopen dat iedereen zich ondertussen strikt  aan de opgelegde maatregelen houd.

In de 3 km zone is er een totale ophokplicht.

In de 10 km zone mogen de duiven rond het hok vliegen maar daar blijft het ook bij.

Individuele leervluchten zijn dan voorlopig ook niet toegelaten.

 

Namens de PE West Vlaanderen

De voorzitter

Vandenberghe Dany

 


27/04/21

 

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers van West-Vlaanderen ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Waregem

 

Beste liefhebbers,

Beste medewerkers in de verenigingen,

Waregem wordt getroffen door een uitbraak van Vogelgriep. Hiermede rekening houdend werd door het FAVV een tijdelijke bufferzone van 3 km evenals een beschermings- en toezichtsgebied afgebakend.

Zoals u weet, staan de leden van de nationale raad van beheer en bestuur garant voor een eerlijke duivensport en wij wensen dan ook de daad bij het woord te voegen.

De eerste stappen werden reeds gezet bij de bevoegde ministeriële diensten teneinde de betrokken liefhebbers en verenigingen, eventueel via uitzonderingsmaatregelen, zo vlug als mogelijk opnieuw hun geliefde sport te laten beoefenen.

Wij vragen dan ook dat iedere liefhebber zijn kalmte bewaart totdat wij meer nieuws hebben van deze onderhandelingen.

Het ligt geenszins in de bedoeling om de getroffen liefhebbers in de kou te laten staan.

Wij gaan hier samen doorheen!

Meer info en hopelijk goed nieuws volgt.

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief PE West Vlaanderen 2021     19/04/2021


Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers,

 

De start van het seizoen is nu goed en wel op dreef gekomen. Tijdens de lange winter werden de vele voorbereidingen getroffen om alles in goede banen te leiden. Steeds zaten we met zijn allen met de gedachte dat de corona maatregelen en de vogelgriep wel weer eens roet in het eten gingen gooien en zo de start van het seizoen in gedrang brengen.

Gelukkig viel alles mee en kunnen we mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen toch starten met het seizoen en de vluchtkalender zo goed als normaal afhandelen.

Gezellig samenzijn in het lokaal zit er echter nog niet in maar we leven op goede hoop dat ook dit wel binnenkort weer mogelijk zal worden.

Verenigingen

Ondertussen werden we in onze provincie ook geconfronteerd met droevig nieuws uit enkele verenigingen.

Iedereen weet dat de vereniging St Joris geconfronteerd werd met de plotse hartstilstand van de voorzitter aldaar.  Hubert werd gereanimeerd en is nu nog steeds in het ziekenhuis waar zijn toestand maar heel traag evolueert. We kregen van de familie te horen dat het lokaal St Joris tijdelijk on hold wordt gezet zolang de drijvende kracht achter de vereniging onbeschikbaar blijft.

Ook de vereniging Beveren Roeselare kreeg de nodige tegenslagen te verwerken. Marc Bossu ,één van de drijvende krachten achter de vereniging, kwam te overlijden aan de gevolgen van Corona Langs deze weg willen we aan de familie en vrienden nogmaals onze oprechte deelneming betuigen.

Dat dit alles gevolgen heeft voor de werking van een vereniging is evident. Door het volledig uitvallen van St Joris kwamen enkele liefhebbers zonder lokaal te staan omdat ze nergens in een omtrek terecht konden. Na overleg met de PE werden toch een paar lokalen bereid gevonden hun omtrekken tijdelijk uit te breiden zodat de iedereen toch ten minste in één lokaal terecht kon.

We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft om tot een oplossing te komen in die problematiek. We vrezen dat er vroeg of laat nog zulke toestanden kunnen ontstaan en vragen dan ook wat begrip aan de liefhebbers en lokalen en om in dergelijke gevallen daar waar nodig te helpen zoeken naar aanvaardbare oplossingen.

Roddels

Een ander item die we hier eens willen aankaarten is de doping problematiek. We vernemen dat in bepaalde kringen hardnekkige roddels de ronde doen als zou er in West Vlaanderen een geval van doping vastgesteld zijn en dat de PE West Vlaanderen betrokken persoon de hand boven het hoofd zou houden ?

We kunnen jullie bevestigen dat wij tot op heden absoluut geen enkele info kregen over een eventueel positief geval in onze provincie. De dopingproblematiek is een nationale materie waar de PE West  Vlaanderen hoegenaamd NOOIT in tussenkomt.

 

De Westhoek

Beter nieuws komt er vanuit de Westhoek. Daar hebben zeven verenigingen de handen bij mekaar gestoken en een samenspel opgericht voor de vluchten vanaf Clermont. Gezien hun moeilijke ligging en de daaraan verbonden ongelijke kansen is dit een welgekomen initiatief voor alle liefhebbers daar in de regio. We wensen dit samenspel dan ook alle succes toe.

 

Brionne

Op de kalender is op zaterdag 31 juli (weekend Bourges) een snelheidsvlucht uit Brionne voorzien met inkorving op vrijdag.

Een voerder liet ons weten dat gezien er rekening dient gehouden te worden met de rij en rusttijden,  het voor hem onmogelijk was om op tijd toe te komen in Brionne op zaterdagmorgen.

We hebben in de PE West Vlaanderen naar een alternatief gezocht en momenteel wordt de lossing voorzien te Rouen wat een kleine veertig km korter gelegen is.

De nodige lossingsvergunning wordt aangevraagd. Indien groen licht houden we jullie op de hoogte van de definitieve wijziging op de kalender.

 

 

Namens de PE West Vlaanderen

  MEDEDELING VAN DE KBDB

09/04/21
Beste verenigingen,

Na de afgelasting van alle leer en speelvluchten van dit weekend willen we de verenigingen de mogelijkheid geven een leervlucht Arras in te richten op woensdag 14 April met inkorving op dinsdag.
Gelieve uw voerder op de hoogte te brengen van het al of niet inkorven voor die leervlucht zodat die mensen geen onnodige verplaatsingen moeten doen.
We hopen hiermee het verdere vluchtprogramma, waar voor zaterdag 17 april Arras en Clermont voorzien zijn, te kunnen handhaven.
Indien op vrijdag 16 april één van beide vluchten niet ingekorfd wordt gelieve de PE daarvan op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groeten

De voorzitter PE West Vlaanderen

Vandenberghe Dany


07/04/21
Na consultatie van de weersvoorspellingen voor komend weekend (10 & 11/04/2021) en in samenspraak met de nationale voorzitter, de voorzitters van alle PE’s/SPE’s evenals met de betrokken vervoerders hebben wij de beslissing genomen om alle leer-en wedvluchten voor het weekend van 10 & 11 april 2021 af te gelasten.
De weerkaarten zullen de komende dagen zorgvuldig in de gaten worden gehouden en indien de mogelijkheid zich voordoet, zal een weekvlucht (enkel leervlucht) vanuit Frankrijk kunnen worden ingericht.
Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.

 

 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

 

De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

 

Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

 • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.
 • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).
 • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.
 • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social distancing” worden gerespecteerd.
 • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen
 • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

 

Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

 • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.
 • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :
 • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
 • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

 

Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

 

De afgelopen dagen was er heel wat tumult over het al dan niet mogen inkorven in de provincie Limburg en dit naar aanleiding van een schrijven van de provinciegouverneur. Het crisiscomité heeft hierin een duidelijke beslissing getroffen:

 

Artikel 15 paragraaf 5 van het MB stelt dat georganiseerde activiteiten, in het bijzonder door een club of vereniging, voor personen vanaf 19 jaar niet zijn toegelaten.

Duivenvluchten georganiseerd door een club of vereniging zijn dus niet toegelaten voor personen vanaf 19 jaar. Ook niet-professionele wedstrijden zijn op dit moment niet toegelaten.

 

Professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen kunnen wel plaatsvinden, maar enkel zonder publiek en dit op basis van artikel 15 paragraaf 6 van het MB.

  

Het werd dan nog niet duidelijk of we dit moeten beschouwen als professioneel of niet.

Na wat uitzoekwerk blijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen niet-professioneel en professioneel door de duivensporters zelf.

Van zodra een wedvlucht geregistreerd is en telt als wedvlucht, is het een wedstrijd. Een leervlucht is dan een sporttraining.

 

De gouverneur heeft beslist, gezien het vademecum met maatregelen, waarbinnen deze vluchten plaats kunnen vinden, de duivensport wordt beschouwd als professionele sportieve activiteit.

 

Let wel: de locatie waar er wordt ingekorfd, moet wel binnen de kaders vallen van de mogelijkheden opgesomd in het MB (m.a.w. NIET in inrichtingen of delen ervan in de culturele, feestelijke of recreatieve sector)

 

Dit betekent dan ook dat wed- en leervluchten mogen worden ingekorfd in de provincie Limburg. We zijn er ons van bewust dat bepaalde verenigingen moeilijkheden gaan ondervinden om op hun huidige en reeds bestaande locatie in te korven.

 

Mocht dit het geval zijn voor uw vereniging, dan kunt u naar een andere locatie op zoek gaan. Hiervoor hebt u uiteraard de goedkeuring nodig van uw provinciaal comité en dienen de instructies, vermeld in het vademecum, voor wat betreft de inrichting van uw nieuwe locatie opgevolgd te worden.

 

Wij wensen iedereen een veilig en succesvol sportseizoen 2021.

 

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


Nieuwe zones


Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen van de nationale wedvluchten 2021 en de liefhebbers i.v.m. de zones op de nationale grote halve-fond en fond wedvluchten

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur dragen openheid en eerlijkheid hoog in het vaandel. Iedereen dient op een gelijke en eerlijke manier te worden behandeld en aan de duivensport te kunnen deelnemen.
Dit is dan ook de reden waarom gepoogd werd om naar een meer eerlijke verdeling van de zones op de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten te komen en dit op een WISKUNDIG onderbouwde methode.
Er werd een beroep gedaan op Prof. Dr. Morent teneinde aan de hand van cijfermateriaal (aantal ingekorfde duiven en deelnemende liefhebbers), verzameld voor 2020, een nieuwe indeling van de zones uit te werken.
Tijdens de zitting van het nationaal sportcomité dd. 28/01/2021 en tijdens de nationale algemene vergadering dd. 26/02/2021 werd een duidelijke uiteenzetting bekomen en tevens ook goedgekeurd.
Waarom werden de zones in het verleden ingevoerd?
Zoals iedereen weet, werden deze zones op de nationale fond en grote halve-fond wedvluchten destijds ingevoerd om de afhankelijkheid van de massa aan duiven en de wind te verminderen.
Welke zijn de belangrijkste punten van kritiek op deze zones?
 Groot verschil tussen het aantal duiven tussen de zones A1 (7%) & C (9%) enerzijds en de zones A2 (26%), B1 (30%) & B2 (28%) anderzijds
 Sommige zones zijn te breed om de kansen voor iedereen vergelijkbaar te maken
 Startpunt van de zones (Limoges) is te westelijk gelegen
Dit was dan ook de reden om voor 2021 nieuwe zones in te voeren op de nationale wedvluchten, vertrekkende van de huidige zones MAAR een herverdeling gebaseerd op een wiskundige methode. Het gebruikte cijfermateriaal zijn de statistieken op de nationale grote halve-fond wedvluchten voor oude duiven en jaarlingen. Er werd vastgesteld dat er geen grote verschillen in deelnemingspercentage bestaan per zone, zowel voor de fondwedvluchten als voor de grote grote halve-fondwedvluchten voor jonge duiven.
Er werd gekozen om zo weinig mogelijk veranderingen aan te brengen in de eindpunten van de zones, enkel werden er 3 extra bijgevoegd voor de grote halve-fond en de 5 zones op de fond aan te passen aan deze herverdeling op de grote halve-fond om de duiven meer gelijkmatig te verdelen over verschillende zones en elke liefhebber de kans te geven zich meer regionaal te verdedigen. Op die manier wordt er gehoopt om de massa- en windafhankelijkheid te verminderen.
Door de zones te verkleinen komen deze tegemoet aan de primaire intentie die leidde tot de invoering van de zones, nl. de kansen van de liefhebbers minder afhankelijk maken van hun locatie
in België.
De keuze van het beginpunt is van minder belang zodat de uiteindelijke keuze viel op de meest centrale lossingsplaats en van waaruit het meeste wordt gelost nl. Châteauroux.
Er werd gepoogd om het aantal liefhebbers (min of meer recht evenredig met het aantal ingekorfde duiven) gelijkmatiger te verdelen over de zones. Er werd geopteerd voor een aanpak van minimale verandering van de huidige situatie en bovendien een aanpak die wiskundig gebaseerd. Dit laatste garandeert een meer neutrale modus operandi zonder invloed van wie dan ook.
Is dit de ideale verdeling voor iedereen?
Nee, geen enkele verdeling zal ideaal zijn voor IEDEREEN. Altijd zal er iemand net buiten of net binnen een zone vallen. Niet zelden zal men de ene keer blij zijn in de eigen zone te zitten,
terwijl bij andere omstandigheden men net wil deelnemen in die andere zone.
Het is menselijk dat liefhebbers zullen vergelijken en voor zichzelf de berekening zal maken hoe voordeliger het zou zijn in de ene of de andere zone te zitten.
Daartegenover staat wel dat, door de zones smaller te maken, de kansen meer gelijk verdeeld worden en iedereen zich zal moet meten met collega-duivenliefhebbers uit de eigen regio.
Er kan enkel worden gestreefd naar een eerlijkere duivensport en de winnaar moet steeds een sportieve winnaar en geen berekende winnaar zijn.
Zowel de leden van het NSC als de nationale mandatarissen hebben zich positief uitgesproken over deze nieuwe indeling in zones.
Grote Halve Fond – 8 zones (A → H)
COÖRDINATEN EINDPUNTEN
Scheidingslijn A/B 51°21'03.2" N 03°16'51.8" E
Scheidingslijn B/C 51°17'26.0" N 03°39'32.0" E
Scheidingslijn C/D 51°14'05.3" N 03°59'20.2" E
Scheidingslijn D/E 51°28'59.0" N 04°30'41.6" E
Scheidingslijn E/F 51°24'29.2" N 04°54'38.5" E
Scheidingslijn F/G 51°18'44.7" N 05°13'47.4" E
Scheidingslijn G/H 51°12'26.1" N 05°37'17.3" E
COÖRDINAAT BEGINPUNT
Châteauroux 46°49'18.0"N 01°41'46.0"E lossingsplaats
FOND – 5 zones (A→ E)
COÖRDINATEN EINDPUNTEN
Scheidingslijn A/BC 51°21'03.2" N 03°16'51.8" E
Scheidingslijn BC/DE 51°14'05.3" N 03°59'20.2" E
Scheidingslijn DE/FG 51°24'29.2" N 04°54'38.5" E
Scheidingslijn FG/H 51°12'26.1" N 05°37'17.3" E
COÖRDINAAT BEGINPUNT
Châteauroux 46°49'18.0"N 01°41'46.0"E Lossingsplaats
Op onderstaande links kunt u visueel waarnemen in welke zone uw duivenhok is gevestigd.
Kaart Zones Grote_Halve_Fond
Kaart Zones Fond
Zie op de website van de KBDB /Nieuws
Wij danken dhr Morent voor zijn geïnvesteerde tijd en energie zodat iedereen met gelijke wapens kan strijden.


Met vriendelijke groeten.De nationale voorzitter,                   De voorzitter van het NSC,      

Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.

 

https://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2021/03/Kaart_Carte_Zones_Grand_Demi_Fond_Grote_Halve_Fond.ht...

 
Mutaties


Beste voorzitters, bestuursleden, liefhebbers,

Het ziet er naar uit dat de horeca zaken niet open zullen kunnen door de huidige corona maatregelen  voor de start van het nieuwe seizoen.

Hierdoor zijn zitdagen nog steeds uitgesloten waardoor mutaties op de gewone manier niet kunnen doorgaan.                                                                            Na nationaal overleg hebben wij het volgende besloten:

Voor de liefhebbers die nog duiven hebben die niet op hun naam staan ingeschreven, is er ook de mogelijkheid om de mutaties te doen via de mandatarissen rechtstreeks  of via de verenigingen die de mutaties dan bezorgen aan de regio verantwoordelijke mandataris.

Dit kan door de eigendomsbewijzen + lidkaart + het volledig ingevulde mutatieformulier                                                                                           (https://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2021/01/Model_-_mutatieformulier_2019.pdf ) + gepast geld in een omslag voorzien van naam, lidnummer en telefoonnummer af te geven bij de vereniging of mandataris.

Verenigingen kunnen ringen bekomen via Paul Haesaert (0494/17.65.49) of Dany Vandenberghe (0473/60.14.43)

 Vogelgriep


04-02-2021 Mededeling aangaande het beschermings- en toezichtsgebied ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Deerlijk

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in onze mededeling van 28/01/2021 werden versoepelingen gevraagd en eveneens bekomen voor onze duiven vanwege het FAVV voor wat betreft de ophokplicht.

Gelieve te noteren dat voor wat Deerlijk betreft, deze versoepelingen niet toepasbaar zijn in de zones rond de uitbraak in Deerlijk.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de 3 km-zone (beschermingsgebied) en de 10 km-zone (toezichtsgebied).

 • In de 10 km-zone kunnen de eerste versoepelingen wel toegepast worden. De jonge duiven mogen dus al rond het duivenhok uitvliegen; de oude duiven en de jaarlingen zullen vanaf 15 februari kunnen volgen. Voor de versoepeling van 1 maart, waarbij duiven, om op te leren, op afstand kunnen gelost worden door de duivenliefhebber, is het nog even afwachten of deze zone zoals gepland op 28 februari kan opgeheven worden.
 • In de 3 km-zone moeten alle vogels, inbegrepen duiven, opgesloten worden. In die zone kunnen de versoepelingen om duiven rond het duivenhok los te laten dus voorlopig niet toegepast worden. Daar is het wachten tot die zone omgezet wordt in 10 km-zone. Als er geen nieuwe besmettingen bijkomen, zal dat op 19 februari zijn. Van dan af kunnen ook daar de duiven rond de til losgelaten worden.

Gelieve deze uitgevaardigde maatregelen strikt op te volgen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
Mededeling FAVV 29-01-2021

Jullie vinden in bijlage alle relevante informatie in verband met de besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N5 op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk:

 • de presentatie van zonet;
 • de instructies omtrent de afgebakende zones, die ook op onze website geplaatst worden;
 • het persbericht.

Ik verwijs voor een gedetailleerde kaart van de zones naar de website, waarop een inzoombare kaart ter beschikking zal komen.

Ik herhaal de belangrijkste punten:

 • Het betrokken bedrijf is haard verklaard en de opruiming is aan de gang.
 • Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend.
  In deze zones dient elke pluimveehouder zo snel mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE (commerciële bedrijven) of de burgemeester (hobbyhouders, enkel de 3 km-zone).
 • De volgende maatregelen zijn van kracht in de zones:
  • verbod op vervoer van pluimvee, eieren en pluimveeproducten;
  • strikte bioveiligheidsmaatregelen en toezicht op alle bedrijven en houderijen.

Ik verwijs voor details naar de documenten omtrent de maatregelen in de zones.

Ik benadruk dat er bij de besmetting geen typisch vogelgriepbeeld werd vastgesteld en de sterfte verhoudingsgewijs beperkt was.

Er mag daarom niet geaarzeld worden om materiaal voor een onderzoek over te maken, indien geen duidelijke diagnose naar de oorzaak kan gesteld worden, ook indien de problematiek niet zou beantwoorden aan de criteria die voor de verhoogde waakzaamheid zijn bepaald.

Ik reken erop dat eenieder de maatregelen strikt opvolgt en bij al zijn activiteiten de bioveiligheid maximaal garandeert.

2021_01_29 CP vogelgriep H5 Deerlijk NL
1671556 instructie beschermingsgebied Deerlijk v1 – 20210129 nl
1671874 instructie toezichtsgebied Deerlijk v2 – 20210129 nl 20201124_ZP_mesures_IA_v2_ NL
20210129_ZS_mesures_IA_v2_NL
overleg sector – 20210129 nl 

28-01-2021  Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht


Zoals gisteren medegedeeld naar aanleiding van ons onderhoud met het FAVV, werden versoepelingen op de ophokplicht bekomen. Er werd een stappenplan uitgewerkt in functie van de belangrijkheid en de hoogdringendheid voor wat betreft het welzijn van onze duifjes.

Vanaf wanneer?

 • Vanaf 01/02/2021: mogen de JONGE DUIVEN worden uitgelaten op het hok
 • Vanaf medio februari is het de beurt onze JAARSE en OUDE DUIVEN

 • Vanaf 01/03/2021: kunnen de duiven worden opgeleerd op korte afstand

Deze maatregelen werden genomen op voorwaarde evenwel dat de problematiek qua vogelgriepuitbraken stabiel blijft. Voor het opleren van de duiven dient eveneens rekening te worden gehouden met de evolutie van de covid-19 pandemie en dit vooral met problematiek van de “essentiële verplaatsingen”.

Gelieve eveneens te noteren dat het FAVV erop heeft gedrukt dat deze uitzondering (opheffing van de ophokplicht) ENKEL en UITSLUITEND geldt voor de reisduiven maar NIET voor het ander pluimvee in het bezit van onze liefhebbers, hetgeen correct dient afgeschermd te worden en te blijven volgens de voorwaarden gesteld door het FAVV (zie website van het FAVV). Wij verzoeken onze liefhebbers dan ook met aandrang de door het FAVV gestelde voorwaarde strikt te respecteren.

Wij, als KBDB, zullen op de strikte naleving van deze maatregelen toezien!

Het is in het belang van eenieder!

Op naar een schitterend sportseizoen

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

  

Duiven in Freinetschool De Koorddanser

in Meulebeke (schooljaar 2020-2021) 

Situatieschets januari 2021

Op dit moment is het duivenhok vrij goed bevolkt. Er zitten 17 oude duiven en 11 jonge duiven op het hok. Op dit moment zijn er 7 koppels aan het broeden. De jongen worden verwacht over een tiental dagen.

Na enkele jaren kweken uit duiven van verschillende sympathisanten nu een mooie groep sportduiven met veel verschillende pluimages, dit om de herkenbaarheid voor de kinderen te vergroten.

Er waren dit jaar heel veel kandidaten bij de kinderen van de school om in de duivenwerkgroep te stappen zodat gekozen werd om dit exclusief te houden voor kinderen uit de 5de en 6de klas.

De kinderen krijgen enkele lessen over duiven (geschiedenis, biologie, verzorging,…) en verzorgen de duiven in kleine groepjes (uitlaten, poetsen van het hok, eten en drinken geven,…).

Plannen voor 2021

Dit jaar zouden we graag regelmatig deelnemen aan wedstrijden (weliswaar zonder te gokken). Dus enkel als supplement en best op wedstrijden op woensdag.

Duivenliefhebber, en ouder van onze school, Jeroen De Clerck, wil ons hierbij, graag helpen.

Ook Gaby Vandenabeele, wiens dochter een goede vriend is van mijn vrouw en mezelf, wil ons graag met advies bijstaan.

Ik stel rond deze tijd dan ook de vraag aan de jeugdbond, of er van hen uit ook wat ondersteuning zou kunnen komen. Een landmeter zou nog moeten komen en er zou nog moeten uitgekeken worden naar een constateersysteem. Vorige maand werd alvast elektriciteit voorzien in de duiventil.

Hopelijk is de ophokplicht gauw verleden tijd want de duiven dierrond onze school vliegen vormen een deel van onze school. De kinderen hebben nogal medelijden met de duiven die nu al maanden op hun hok moeten blijven.

 

Hoogachtend,

Tom Vandekerkhove en

de kinderen van De Koorddanser
V.l.n.r. staand: Perle, Stien, Flavie, Finn, Suza, Pierre, Devran, Bo

V.l.n.r. gehurkt: Zeynep, Aaliyah, Stella

Niet op de foto: Abel, Nell en Lliano

PTI Kortrijk


De duiven op het PTI in Kortrijk.

2020 is een bewogen jaar geworden, ook voor onze duifjes. Aanpassen geblazen van voor het seizoen als tijdens het seizoen.

In 2020 zaten de duiven klaar toen het Corona virus toesloeg. Plots stond alles op zijn kop. Leerlingen kregen thuisonderwijs en de vaste ploeg van leerlingen zagen wij niet meer. Alles werd gedragen door de leerkrachten en de vrijwilligers van ons duivenproject.         Af en toe kwamen er enkele leerlingen om de duiven te voeren maar de intensiteit was er niet. De gedreven leerlingen zaten thuis.

Na een tijdje mochten we met de duiven terug op pad en alles begon in zijn plooi te vallen. Duiven mochten Frankrijk niet binnen dus werd er maar op de Oostenlijn gestart. Wat we niet voor mogelijk hielden gebeurde. De duiven kwamen heel goed naar huis. Bij de start op de Frankrijkvluchten hielden de prestaties aan.

Aangezien we de verre vluchten spelen werd dan beslist om de rui wat af te remmen en de duiven opnieuw te koppelen. Dit was een grote fout. De prestaties gingen pijlsnel achteruit en we verloren verschillende goede duiven. Dat is wat men noemt leergeld betalen. Naar het einde van het seizoen kwamen de oude duiven terug in form met als knalprestatie de 92e nationaal Narbonne en nog 3 duiven in de top van de uitslag. Opmerkelijk was dat onze eerste duif toegekomen is in het pik donker. We hoorden de klok maar we zagen de duif niet. Kippenvel moment.

De jonge duiven kwamen ondertussen naar huis, de ene keer wat sneller dan de andere zodat we mogen besluiten dat we een matig seizoen hadden, maar dat het beter kon.

In September hebben wij dan de koe bij de horens genomen en een herinrichting van de hokken gedaan, en alle aanwezige duiven op hun nieuwe afdeling geplaatst. Fondduiven en halve fondduiven werden op een aparte afdeling geplaatst en ook de kweekduiven kregen hun vertrouwde woonbak terug. Hulp van de leerlingen is nu met een beurtsysteem aangezien de leerlingen de ene week hier in de voormiddag zijn en de andere week in de namiddag, wat het weer aangenamer maakt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten en de vrijwilligers.
Ook een nieuwe laag olie om het hok tegen de weersomstandigheden te beschermen werd ondertussen uitgevoerd.

In november/december zagen wij onze leerling Edward Deveugele op Plattelands TV verschijnen. Edward mocht bij ons 16 jonge duiven ringen uit de kweekduiven om een goede start te maken in 2020.

Dit jaar vertrekken er straks 11 jongen richting Wobbe Dermaux die thuis een herstart op de planning staan heeft.

We hadden ook al telefonisch contact met scholen waar een nieuw duivenhok geplaatst werd om in 2021 te starten : basisschool De Kruipuit uit Adegem en College Ten Doorn uit Eeklo. We helpen waar we kunnen en hopen dat er vele nieuwe liefhebbers mogen bijkomen in onze o zo mooie sport.

Onze jaarlijkse wedstrijd in samenwerking met het WZC St Jozef heeft dit jaar geen plaats gevonden. Door het corona virus was ook hier een volledige lockdown vanaf Maart en zijn vele gewezen deelnemers helaas overleden aan dit virus. Uit respect voor de bewoners hebben wij deze wedstrijd niet laten doorgaan.

Als alternatief hebben we een wedstrijd uitgeschreven om voor onze toekomstige jaarse duiven een originele naam te bedenken. We hebben hiervoor 10 prijzen voorzien.
De belangstelling was overweldigend en het werd een wikken en wegen wie met de overwinning ging lopen. Alle deelnemers waren blij om wat afwisseling en hopen op een nieuwe wedstrijd met de duifjes in 2021.


  

Mededeling KBDB

Kennisgeving ter attentie van de liefhebbers, bestuursleden en mandatarissen

De leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur wensen u allereerst hun beste wensen over te maken voor het volgende sportseizoen 2021.

Weet dat de KBDB er alles aan doet om van 2021 een geslaagd seizoen te maken.

We maken bovendien van deze gelegenheid gebruik om de verantwoordelijken van de verenigingen, de samenspelen, de groeperingen en de KBDB-mandatarissen te vragen dat zij, bij het opstellen van de vluchtprogramma’s,  zonder vooringenomenheid en volledig onpartijdig, zouden waken over de naleving van de KBDB-reglementen.

In het kader van de KBDB-reglementering moet iedereen gelijk worden behandeld.

De KBDB houdt in dit verband een oogje in het zeil voor wat betreft de verkopingen, dewelke door zijn liefhebbers worden georganiseerd, zodat de kopers zeker kunnen zijn van de ernst van de verkopers.

De reputatie van de Belgische duivensport hangt hiervan af.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.Mededeling KBDB

30-12-2020  Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

Mededelingen


30/12/2020

Mededeling KBDB - Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

 


25/12/2020

De leden van de PE West Vlaanderen wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2021
10-12-2020 KBDB-MEDEDELING - SCHIETEN van (verwilderde) duiven


Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 12 december 2020 tot en met 05 januari 2021 toegelaten.

In onze mededeling van 14.11.2020 vroeg de KBDB u om uw duiven preventief op het hok te houden. Het ging om algemene strenge maatregelen, van toepassing op alle sectoren, in de strijd tegen vogelgriep en uitgevaardigd door het FAVV. Bovendien hebben deze maatregelen weinig invloed op onze duivensport in deze winterperiode.

Vanaf 12.12.2020 zal het schieten van de duiven toegelaten worden. Bijgevolg kunnen wij u enkel aanraden om deze maatregel te blijven toepassen en uw duiven tijdens deze periode op te hokken.

 7/12/2020
Op 27 november hield de PE West Vlaanderen zijn algemene vergadering via mail.

In zijn begeleidende brief bedankte de voorzitter alle medewerkers in de lokalen voor hun tomeloze inzet die ze steeds maar blijven leveren om de duivensport binnen de provincie levendig te houden en er steeds te zijn voor de leden duivenliefhebbers.

West-Vlaanderen telde in 2020, 2460 aangesloten leden. Dit is een daling van 208 leden tegenover 2019 , terwijl er in 2019 nog een stijging was met 2 leden. Momenteel zijn er nog 46 actieve verenigingen, dat is een daling met 3 verenigingen. Er werden in 2020 128.291 ringen verkocht, wat een daling is met 4260 ringen tegenover 2019.

Er werden geen amendementen door de lokalen ingediend wat er op wees dat de voorstellen die de PE West Vlaanderen voorlegde over het algemeen positief onthaald werden en een stemming niet nodig bleek. Zo komen er weer provinciale vluchten met zonale dubbelingen op de kleine halve fond. De interprovinciale lossingen met Oost Vlaanderen op de snelheid en kleine halve fond vluchten werden negatief geëvalueerd en bijgevolg teruggeschroefd.

De PE West Vlaanderen deed nogmaals een dringende oproep naar de lokalen die de internationale vluchten inkorven om elkaar te vinden en afspraken te maken naar samenspelen en/of beurtrollen om in te korven.

De vluchtkalender en het provinciaal reglement werden zonder de minste opmerkingen goedgekeurd.

Wegens de gekende corona maatregelen kon de provinciale kampioenen dag eind oktober niet plaats vinden. Men hoopt en mikt nu 14 februari om tijdens Fugare de provinciale kampioenen de nodige aandacht te geven die ze verdienen.
28/11/2020

De ringen zijn beschikbaar in de lokalen vanaf dinsdag 29 december. 17/09/2021

Woensdag 23 september van 10u tot 18u
Zitdag voor de provinciale kampioenschappen te Kortemark
Cafe de Welkom
Staatsbaan 23

Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy

26/08/2020

Beste bestuursleden,


In navolging van het bericht KBDB inzake het verplaatsen van de inkorvingen hebben we voor de PE West Vlaanderen in samenspraak met de voerders beslist om uitzonderlijk alle vluchten in te korven op zaterdag 29 augustus .
Dit dus zowel voor de Fontenay,Arras en Pontoise vluchten.

Lokalen die drie speel vluchten op één dag in korven dienen, rekening houdend met art 5.2 van het provinciaal sportreglement , ervoor te zorgen dat de inkorving van één vlucht afgehandeld is vooraleer de inkorving van de andere twee vluchten aanvangt.
Aangewezen wordt om in dit geval de inkorving Fontenay in de voormiddag te laten plaatsvinden.


Ook vragen de voerders de uren van de zaterdag inkorvingen uit het verleden te respecteren.


Dank voor de bereidwilligheid.


Met vriendelijke groeten


Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy
08/08/2020

Geachte bestuursleden,

Ingevolge het slechte verloop van de vluchten Pontoise en Arras geven we de verenigingen de mogelijkheid om de afslag pas morgenvoormiddag (zondag 9 augustus ) te laten doorgaan.
Verenigingen die toch wensen af te slaan deze avond kunnen dat doen via de menukeuze "tijdelijke afslag " op de master waardoor de liefhebber dan nadien rustig verder kan klokken indien nodig.
Op die manier krijg je een wel overzicht van het verloop van de wedstrijd.
Een verplichting is dat echter niet..
Voor de nationale vluchten gelieve het verloop af te wachten en de richtlijnen van de desbetreffende inrichter te volgen.


We willen er ook op wijzen dat gelet op de extreme weersomstandigheden, alle leer en wedvluchten in de schoot van de vereniging voor de komende weekdagen niet kunnen doorgaan.Met vriendelijke groeten


Namens het provinciale bestuur
Afbeelding

Haesaert Paul
Logie Wim
Vandenberghe Dany
Verleije Davy


01/08/2020


Beste bestuursleden,
Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van de vele speculaties en wantrouwen in verband met de verzorging van de duiven op Fontenay werd onverwacht een controle uitgevoerd op vandaag vrijdag 31 juli

We hopen hiermee duidelijkheid te scheppen over het verloop van het vervoer en de verzorging van de Fontenay duiven.

De duiven van zowel Blois als Fontenay vertrokken deze morgen te Zomergem omstreeks 7u30 richting Parijs waar een tussenstop voorzien was om de duiven te verluchten en te drenken.

De tussenstop gebeurde te Vémars net voor Parijs omstreeks 11u30

Daarna werd met de konvooien Blois en Fontenay verder gereden richting lossingplaats Fontenay waar men rond 15u ter plaatse was.

De duiven van zowel Blois als Fontenay werden gevoederd, verlucht en voorzien van vers drinken.
Na de nodige rusttijd vertrok het laatste konvooi richting Blois om daar rond 18u30 ter plaatse te zijn.

De duiven worden bij valavond nogmaals voorzien van vers drinken en in de vroege ochtend zal dit zich herhalen.

We danken alle begeleiders om de opgelegde maatregelen perfect na te leven en de duiven optimaal te verzorgen.

Namens de PE West Vlaanderen

Vandenberghe Dany


Afbeelding kan het volgende bevatten een of meer mensen en staande mensen
16/07/2020

 
 1. COVID-19

 

Op het moment dat we dachten dat de covid-19 pandemie eindelijk onder controle was, kreeg iedereen, toch enigszins onverwacht, de verplichting om mondmaskers te gebruiken in winkels, bioscopen, …. Kortom op plaatsen waar veel mensen samenkomen in een beperkte ruimte.

 

Rekening houdend met de adviezen verstrekt door de GEES en de beslissingen die dienaangaande werden genomen door het crisiscomité van de federale overheid wensen wij, als KBDB, onze medewerkers in de verenigingen evenals al onze liefhebbers beschermen en werd de beslissing genomen om de mondmaskers opnieuw verplichtend te maken voor de liefhebbers evenals de medewerkers in de verenigingen. Voor deze laatste groep kan eventueel een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd en de afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd met de andere medewerkers.

 

Wat met de cafetaria’s en drankgelegenheden, dewelke worden uitgebaat door de verenigingen?

 • De personen, belast met de bediening, dienen VERPLICHTEND een mondmasker te dragen
 • De bezoekers, net zoals in de cafés, dienen niet verplichtend een masker te dragen maar hier wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat VOLDOENDE afstand dient te worden bewaard en op reguliere basis de handen worden ontsmet.

 

Wij vragen dan ook de medewerking van eenieder zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd en toch ook kan worden genoten van een pintje onder vrienden.

 

De voorzitters van de verenigingen vragen wij om hun verantwoordelijkheid op te nemen en erop toe te zien dat de inkorvingen evenals het binnenbrengen van de toestellen op een veilige manier verloopt. Controles zullen uiteraard worden uitgevoerd.

 

 1. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

 

Gelieve te noteren dat de liefhebbers de tussentijdse rankings in de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën GROTE HALVE-FOND EN FOND kunnen terug vinden op de website van de KBDB:

 

In het menu Wedstrijden -> Tussenstand-Ranking-Kampioenschap

 

Met vriendelijke groeten.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
12/07/2020

Mededeling

Op de vluchtkalender werd er op 18 juli een vlucht uit Chateaudun voorzien.

Gezien die vlucht niet in aanmerking kan komen voor de nationale kampioenschappen zijn we genoodzaakt de vlucht te vervangen door Fontenay21/06/2020
Beste liefhebbers en bestuursleden,

We willen melden dat er zitdag voorzien is te Kortemark op dinsdagnamiddag 23 juni vanaf 14 u tot 18u .
Mutaties die nog moeten gebeuren kunnen verwerkt worden.

Het PE bestuur14/06/20


Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers

We hebben allemaal een heel druk weekend achter de rug. Overal was het zeer druk in de lokalen en in de gegeven omstandigheden is dit niet altijd evident.

We willen de medewerkers in de lokalen oprecht danken voor het geleverde werk ten dienste van onze duivensport.

Velen staan niet stil bij het vele werk dat daar verricht wordt en zeker in de uitzonderlijke omstandigheden waarbij alle duiven ineens aangeboden worden.

We weten dat er enorme inspanningen geleverd werden om iedereen op een veilige manier te kunnen laten inkorven. Jammer dat sommige liefhebbers daar niet bij stil staan en gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Het is zeker niet makkelijk voor de bestuursleden om iedereen op hun plichten te wijzen en daarom willen we de liefhebbers nog eens oproepen zich strikt te houden aan de voorschriften. De gevolgen van een eventuele nieuwe uitbraak van het covid -19 virus zijn echt niet te onderschatten. Laat ons dit allemaal goed indachtig zijn .

Nu wat betreft het verdere programma:

Stilaan raken de duiven in hun ritme en kunnen we ook starten met de grote halve fond vluchten.

Voor volgend weekend stond Chateauroux provinciaal op het programma. Gezien het zware verloop van de Fontenay vlucht op zaterdag 13 juni zien we ons genoodzaakt de vlucht korter bij te brengen en daarbij opteren we voor de lossingsplaats Blois als start voor de grote halve fond vluchten

Die vlucht wordt ingekorfd op donderdag 18 juni in de nationale lokalen en is toegankelijk voor oude en jaarse duiven.

De kleine halve fondvlucht uit Fontenay staat ook op het programma en wordt eveneens ingekorfd op donderdag 18 juni maar dan in de provinciale lokalen. De lossing is ook voorzien voor zaterdag 20 juni.

De snelheidsvluchten Arras en Clermont worden dan weer zoals verleden jaar op vrijdagavond ingekorfd om te lossen op zaterdag 20 juni.

Dus we zijn bijna weer in ons normaal ritme en dat zal voor velen een verademing zijn.

De eerste nationale grote halve fond vlucht staat trouwens reeds voorzien voor zaterdag 27 juni uit Bourges.

We wensen iedereen veel succes toe en hopen dat we nu voorgoed vertrokken zijn voor de rest van het seizoen.

Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur