kbdbjpgKBDB West Vlaanderen

Mededelingen

01/08/2020


Beste bestuursleden,
Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van de vele speculaties en wantrouwen in verband met de verzorging van de duiven op Fontenay werd onverwacht een controle uitgevoerd op vandaag vrijdag 31 juli

We hopen hiermee duidelijkheid te scheppen over het verloop van het vervoer en de verzorging van de Fontenay duiven.

De duiven van zowel Blois als Fontenay vertrokken deze morgen te Zomergem omstreeks 7u30 richting Parijs waar een tussenstop voorzien was om de duiven te verluchten en te drenken.

De tussenstop gebeurde te Vémars net voor Parijs omstreeks 11u30

Daarna werd met de konvooien Blois en Fontenay verder gereden richting lossingplaats Fontenay waar men rond 15u ter plaatse was.

De duiven van zowel Blois als Fontenay werden gevoederd, verlucht en voorzien van vers drinken.
Na de nodige rusttijd vertrok het laatste konvooi richting Blois om daar rond 18u30 ter plaatse te zijn.

De duiven worden bij valavond nogmaals voorzien van vers drinken en in de vroege ochtend zal dit zich herhalen.

We danken alle begeleiders om de opgelegde maatregelen perfect na te leven en de duiven optimaal te verzorgen.

Namens de PE West Vlaanderen

Vandenberghe Dany


Afbeelding kan het volgende bevatten een of meer mensen en staande mensen
16/07/2020

 
  1. COVID-19

 

Op het moment dat we dachten dat de covid-19 pandemie eindelijk onder controle was, kreeg iedereen, toch enigszins onverwacht, de verplichting om mondmaskers te gebruiken in winkels, bioscopen, …. Kortom op plaatsen waar veel mensen samenkomen in een beperkte ruimte.

 

Rekening houdend met de adviezen verstrekt door de GEES en de beslissingen die dienaangaande werden genomen door het crisiscomité van de federale overheid wensen wij, als KBDB, onze medewerkers in de verenigingen evenals al onze liefhebbers beschermen en werd de beslissing genomen om de mondmaskers opnieuw verplichtend te maken voor de liefhebbers evenals de medewerkers in de verenigingen. Voor deze laatste groep kan eventueel een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd en de afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd met de andere medewerkers.

 

Wat met de cafetaria’s en drankgelegenheden, dewelke worden uitgebaat door de verenigingen?

  • De personen, belast met de bediening, dienen VERPLICHTEND een mondmasker te dragen
  • De bezoekers, net zoals in de cafés, dienen niet verplichtend een masker te dragen maar hier wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat VOLDOENDE afstand dient te worden bewaard en op reguliere basis de handen worden ontsmet.

 

Wij vragen dan ook de medewerking van eenieder zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd en toch ook kan worden genoten van een pintje onder vrienden.

 

De voorzitters van de verenigingen vragen wij om hun verantwoordelijkheid op te nemen en erop toe te zien dat de inkorvingen evenals het binnenbrengen van de toestellen op een veilige manier verloopt. Controles zullen uiteraard worden uitgevoerd.

 

  1. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

 

Gelieve te noteren dat de liefhebbers de tussentijdse rankings in de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën GROTE HALVE-FOND EN FOND kunnen terug vinden op de website van de KBDB:

 

In het menu Wedstrijden -> Tussenstand-Ranking-Kampioenschap

 

Met vriendelijke groeten.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.
12/07/2020

Mededeling

Op de vluchtkalender werd er op 18 juli een vlucht uit Chateaudun voorzien.

Gezien die vlucht niet in aanmerking kan komen voor de nationale kampioenschappen zijn we genoodzaakt de vlucht te vervangen door Fontenay21/06/2020
Beste liefhebbers en bestuursleden,

We willen melden dat er zitdag voorzien is te Kortemark op dinsdagnamiddag 23 juni vanaf 14 u tot 18u .
Mutaties die nog moeten gebeuren kunnen verwerkt worden.

Het PE bestuur14/06/20


Beste bestuursleden,

Beste liefhebbers

We hebben allemaal een heel druk weekend achter de rug. Overal was het zeer druk in de lokalen en in de gegeven omstandigheden is dit niet altijd evident.

We willen de medewerkers in de lokalen oprecht danken voor het geleverde werk ten dienste van onze duivensport.

Velen staan niet stil bij het vele werk dat daar verricht wordt en zeker in de uitzonderlijke omstandigheden waarbij alle duiven ineens aangeboden worden.

We weten dat er enorme inspanningen geleverd werden om iedereen op een veilige manier te kunnen laten inkorven. Jammer dat sommige liefhebbers daar niet bij stil staan en gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Het is zeker niet makkelijk voor de bestuursleden om iedereen op hun plichten te wijzen en daarom willen we de liefhebbers nog eens oproepen zich strikt te houden aan de voorschriften. De gevolgen van een eventuele nieuwe uitbraak van het covid -19 virus zijn echt niet te onderschatten. Laat ons dit allemaal goed indachtig zijn .

Nu wat betreft het verdere programma:

Stilaan raken de duiven in hun ritme en kunnen we ook starten met de grote halve fond vluchten.

Voor volgend weekend stond Chateauroux provinciaal op het programma. Gezien het zware verloop van de Fontenay vlucht op zaterdag 13 juni zien we ons genoodzaakt de vlucht korter bij te brengen en daarbij opteren we voor de lossingsplaats Blois als start voor de grote halve fond vluchten

Die vlucht wordt ingekorfd op donderdag 18 juni in de nationale lokalen en is toegankelijk voor oude en jaarse duiven.

De kleine halve fondvlucht uit Fontenay staat ook op het programma en wordt eveneens ingekorfd op donderdag 18 juni maar dan in de provinciale lokalen. De lossing is ook voorzien voor zaterdag 20 juni.

De snelheidsvluchten Arras en Clermont worden dan weer zoals verleden jaar op vrijdagavond ingekorfd om te lossen op zaterdag 20 juni.

Dus we zijn bijna weer in ons normaal ritme en dat zal voor velen een verademing zijn.

De eerste nationale grote halve fond vlucht staat trouwens reeds voorzien voor zaterdag 27 juni uit Bourges.

We wensen iedereen veel succes toe en hopen dat we nu voorgoed vertrokken zijn voor de rest van het seizoen.

Met vriendelijke groeten

Namens het provinciale bestuur