KBDB West Vlaanderen


Zitdagen West Vlaanderen

Zitdagen Te Kortemark – Café De Welkom – Staatsbaan 23 van 13u-18u30

Dinsdag 11/02/2020 25/02/2020 10/03/2020 24/03/2020 14/04/2020 28/04/2020 12/05/2020 26/05/2020 9/06/2020
Kortemark X X X GEEN X X X X X

Voor alle mutaties, afhalen ringen en alle andere administratieve zaken kan je vanaf nu steeds op de zitdagen terecht.

Onze secretaris  Tina Vanbockstaele  zal daar telkens aanwezig zijn.


Donderdag 30 januari keuring masters en mechanische toestellen te Kortemark       

klik hier voor data keuringen 2020

In verband met Unikon moeten enkel de Unikon masters en de Unikon slaves die de verenigingen gebruiken geupdate worden.

De slaves kunnen op 30 januari te Kortemark geupdate en gezegeld worden en moeten dus niet opgestuurd worden zoals door de verdeler werd bekend gemaakt

Unikon Masters moeten wel naar de verdeler.

Met liefhebbers toestellen moet dus niks gebeuren tenzij nazicht van de batterijen.


Ringen worden uitgedeeld aan de lokalen op vrijdag 27 december vanaf 9u te Kortemark

Verslag provinciale algemene vergadering 21-11-2019


Zone ligging van de lokalen


Definitieve rangschikking provinciale kampioenschappen

Feestwijzer provinciale dag 3 november

Formulier provinciale kampioenschappen   

Elektronisch formulier provinciale kampioenschappen

Formulieren kunnen ook elektronisch doorgestuurd worden naar pewestvlaanderen@gmail.com maar dan enkel met het elektronisch formulier tegen ten laatste vrijdag 20/09/2019 vóór 12u00.

Criteria provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2019 

zitdagen provinciale kampioenschappen te Kortemark, Staatsbaan 23

Donderdag 12 september vanaf 10u tot 16u

Woensdag  18 september vanaf 10u tot 16u


Gelet op het feit dat de vlucht vanuit Blois van 28/07/2019 een vervangvlucht is van Tours/Chateauroux, hebben wij beslist dat deze vlucht voor iedereen meetelt in de provinciale kampioenschappen in de categorie Allround jongen en Allround oude en jaarlingen als 400 km vlucht.

11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2
wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs waarvan minstens 1 vlucht
vanaf Blois of verder.
In de periode van 06/04/2019 tot en met 07/09/2019.

12) ALLROUND DUIF JONGEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2
wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs waarvan minstens 1 vlucht
vanaf Blois of verder.
In de periode van 18/05/2019 tot en met 07/09/2019.


P E R S M E D E D E L I N G 22/07/2019 – vluchten weekend 27 & 28/07/2019  update PE West Vlaanderen

Rekening houdend met het onstabiele weer dat wordt voorspeld voor zaterdag 27/07/2019, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, in samenspraak met alle voorzitters van de PE’s/SPE’s, beslist dat ALLE vluchten met inkorving vanaf woensdag 24/07/2019 (Souillac), evenals de inkorvingen voor de snelheid en de halve-fond, initieel voorzien om te lossen op zaterdag 27/07/2019 worden verplaatst naar zondag 28/07/2019.

Dit houdt in dat de inkorvingen

  • Voor Souillac zullen plaatsvinden op donderdag 25/07/2019
  • Met 1 nacht mand (Arras en Clermont) zullen plaatsvinden op zaterdagnamiddag 27/07/2019 op de normale zaterdag inkorvingsuren.
  • Met 2 nachten mand (KHF Fontenay ipv Chateaudun en GHF Blois ipv Chateauroux ) zullen doorgaan op vrijdag 26/07/2019 tot max 20u.

Belangrijke mededeling van de KBDB betreffende lossingen voor weekend 13-14 juli

Gezien er door de Franse nationale feestdag op zondag 14 juli in Frankrijk geen duiven mogen gelost worden, beslist de KBDB dat de duiven die op 13 juli in Frankrijk niet kunnen gelost worden op snelheid en kleine halve fond, moeten terugkeren naar België.

Mededeling in verband met de wedvluchten in Frankrijk op 13/07/2019.

 

Ingevolge de Franse Nationale Feestdag, kunnen de duiven niet worden gelost op datum van 14/07/19 op het Franse grondgebied.

Gezien de onzekere weersvoorspelling voor komende zaterdag en gezien het bovengenoemde verbod, heeft de KBDB besloten dat de duiven van de snelheids- en kleine halve-fondvluchten, die niet werden gelost op 13/07/19 in Frankrijk, terug moeten keren naar België.

Het uiterste uur van lossing is 12u00 voor de kleine halve-fondvluchten  en 14u00 voor de snelheid.

De KBDB zal contact nemen met de lossingsverantwoordelijken teneinde gepaste maatregelen en beslissingen te nemen in het belang van de duiven.

De beslissingen genomen door de provinciale entiteiten met betrekking tot de terugkeer van duiven (lossing op kortere afstand of terugkeer van duiven naar de verenigingen) zijn van toepassing.


AANDACHT  BARCELONA

SLUITING  VANDAAG woensdag 10 juli  OM  17 UUR


Deze morgen werden controles uitgevoerd op de verzamelplaats van de duiven bij de voerders Wybo en Martens. De duiven stonden koel en in prima condities op de vrachtwagens voorzien van voldoende drinken. Voor de voerders een prima rapport dus.
Jammer dat we toch bij 2 lokalen teveel duiven in een paar manden aantroffen. De bewuste lokalen gaan daarover aangesproken worden.
Mogen we vragen aan alle lokalen om bij de inkorving zeker het opgelegde aantal duiven in de manden te respecteren. Controles worden zeker uitgevoerd.


Wegens de voorspelde extreme temperaturen voor het weekend en het gebrek aan drinkervaring in de manden wordt de vlucht voor jonge duiven op Fontenay afgelast. Op Lens en Clermont worden de jonge duiven wel toegelaten maar zal het aantal duiven in de manden verplicht beperkt worden .


Officiële coördinaten LENS  50 26 03.8 / 02 48 59.2


Officiële coördinaten van Tours (St.Philbert du Peuple)

47.23.38,00/-0.02.21,00


Criteria provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2019   update 10/05/19


Mutaties

 


 

Rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor zaterdag 04/05/2019, gepaard gaande met de start van het seizoen voor de kleine halve-fond, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, in samenspraak met alle voorzitters van de PE’s/SPE’s, beslist dat de vluchten, zowel voor de SNELHEID als de KLEINE HALVE-FOND, initieel voorzien op zaterdag 04/05/2019, worden verplaatst naar zondag 05/05/2019.

 

Dit houdt in dat de inkorvingen met:

  • 1 nacht mand zullen plaatsvinden op zaterdag 04/05/2019
  • 2 nachten mand zullen plaatsvinden op vrijdag 03/05/2019

 

Rekening houdend met het feit dat er meerdere inkorvingen zullen plaatsvinden op dezelfde dag, wordt de aandacht van de verenigingen erop gevestigd dat de bepalingen van het nationaal sportreglement strikt dienen nageleefd te worden.

 


Aan de Nationale inkorflokalen van West-Vlaanderen.
Beste sportvriend, geacht bestuurslid,
Betreft: aanmeldingen op de site van de Inter-Westvlaamse.
Na samenspraak met de KBDB West-Vlaanderen kunnen wij u meedelen dat U vanaf 2019 niet meer zal kunnen aanmelden op de site van de Inter-Westvlaamse.
Ons aanmeldings programma is vanaf 2019 buiten gebruik.
Er zal e.v.kunnen gebruik gemaakt worden van een volledig nieuwe aanmeldsite – onder de naam anONS.be – dat zowel Briconweb als Omar volledig zal vervangen.
Alle andere informatie, zoals vluchtbeschrijving, kalender, kampioenschappen, pers- en officiële uitslagen van de provinciale ingerichte vluchten van onze verenigingen, enz. kunnen verder worden geraadpleegd op onze site. De “log-in” gegevens blijven van vroeger blijven van kracht en dus dezelfde.
Met sportieve groeten,
Het betuur van de Inter-Westvlaamse.
Meer info:  www.anons.be

Bericht vanwege de Franse federatie:
Lossingsplaats TOURS definitief gesloten. 
ER WORDT GEZOCHT NAAR EEN ALTERNATIEF

Schrijven gericht aan Steden Brugge en Damme betreft Problematiek slechtvalken”


Voor alle duidelijkheid willen we nogmaals benadrukken dat de inkorvingen voor Doornik doorgaan op zaterdagmorgen en niet op vrijdagavond zoals de berichtgeving vanwege de KBDB nationaal liet uitschijnen. De lossing is voorzien om 14 uur.


Na het provinciaal comité van 26 maart willen we graag nog wat zaken verduidelijken.

Wat betreft de leerduiven:

Sinds meerdere jaren bestaat het reglement inzake de verplichte inenting tegen paramyxo.

http://kbdbwestvlaanderen.be/wp-content/uploads/2019/03/Inenting-paramyxo.pdf

Artikel 2 van dit reglement is duidelijk.

“Voor elke inkorving zal de eigenaar een attest moeten voorleggen dat bevestigt dat zijn duiven werden ingeënt tegen paramyxovirose, volgens de voorschriften dienaangaande gepubliceerd in het Bondsblad en/of website van de KBDB”

Dit is van toepassing op alle ingekorfde duiven zowel op leer als speelvluchten. In het verleden werd dit meermaals over het hoofd gezien en waren sommigen niet in orde vooral dan met de zomerjongen die in augustus en september als leerduiven mee gegeven werden. Daarom de richtlijn nu dat vanaf dit seizoen iedere liefhebber die leerduiven inkorft een lijst moet overhandigen in het lokaal met de ringnummers van de betreffende leerduiven zodat op die manier een controle steeds mogelijk is en die zullen er ook komen. De lijsten moeten bewaard worden in het lokaal met vermelding van naam liefhebber ,lidnummer en datum en lossingsplaats van de vlucht. Indien de liefhebber weigert dit te doen mogen die duiven niet aangenomen worden of moeten die gespeeld worden zodat registratie mogelijk is. Voor alle duidelijkheid een ondertekent attest van de liefhebber waarin hij of zij verklaart alle duiven ingeënt te hebben en de volle verantwoordelijkheid daarvoor draagt volstaat niet.

 

De lossingen Arras en Clermont west- en oost Vlaanderen zullen vanaf dit seizoen weer beurtelings gebeuren en dit op vraag van vele liefhebbers.

 

In navolging van de communicatie gestuurd vanuit Nationaal, wordt de volgende regelgeving van kracht voor al de  West Vlaamse maatschappijen en dat geldig voor al de wedstrijden van de kleine & grote snelheid alsook deze van de KHF:

–          Oude duiven en de jaarlingen samen in de hoofdwedvlucht.

–           Een  VRIJE dubbeling voorzien voor de Jaarlingen.

Met andere woorden,

De samengevoegde uitslag oude/jaarduiven is verplicht voor uitslagen van lokalen, verbonden en samenspelen, maar een vrije dubbeling is mogelijk (vrije keuze van de maatschappij) voor de jaarduiven .

Dit gaat van kracht vanaf de eerste vlucht uit Arras op 6 april.


Reglement inentingen paramyxo


Provinciaal sportreglement 2019


Coördinaten lossingsplaats Doornik   N 50 36 40.9,   E 03 20 20.1


Interprovinciaal akkoord Henegouwen-West Vlaanderen

Interprovinciaal akkoord 2019 Oost – en West Vlaanderen


Wij informeren de verenigingen dat wat betreft het online ingeven van de ringenverkoop aan hokken de verenigingen

maar ringen kunnen toewijzen wanneer het aantal niet kleiner is dan 5 ringen.Voor lagere aantallen kan u de verkoop

via mail bezorgen aan de KBDB administratie die dan het nodige zal doen.

Wij verzoeken de verenigingen om hun verkoop aan de hokken regelmatig in te geven in Wprol of de lijsten te bezorgen aan de KBDB.


Info  update Unikon

De goedgekeurde vluchtkalenders 2019 worden deze week aan de verenigingen bezorgd


 Voor dringende zaken kan men steeds bij zijn regio verantwoordelijke mandataris terecht.

Info leden en verenigingen

Nieuwsbrief  december   2018

Verslag algemene vergadering 15/11/18  West Vlaanderen

Definitieve Vluchtkalender 2019

Powerpoint van de vergadering


Binnenkort start Plattelands TV met opnamens in het project PTI Tuinbouwschool te Kortrijk . Bedoeling is om de jeugd in de kijker te brengen door de cyclus van de jonge duif in beeld te brengen vanaf het koppelen tot en met de deelnames aan de vluchten. Dit zal meerdere maanden in beslag nemen en geregeld in het nieuws gebracht worden. Een heel goede promotie voor de duivensport vooral omdat ook bij dat project de mensen van het woon en zorg centrum St. Jozef van heel dicht betrokken zijn . Allen kijken dus de komende maanden naar de uitzendingen van Plattelands TV . Meer info volgt nog……..

Provinciale dag PE West Vlaanderen opnieuw een voltreffer

Programma Nationale dagen 9 en 10 november

Definitieve eindstand kampioenschappen2018 West-Vl

1e Algemeen kampioen West Vlaanderen 2018 Kurt & Raf Platteeuw

2e algemeen kampioen West Vlaanderen 2018  Clicque Gino

3e algemeen kampioen West Vlaanderen 2018  Roose-Pyra