KBDB West Vlaanderen


Provinciaal sportreglement 2019

Info  update Unikon

Dinsdag 19 februari zitdag voor de mutaties te Kortemark vanaf 17u30 tot 19 u
Donderdag 21 februari zitdag voor de mutaties te Kortemark vanaf 19u30 tot 21 u
Regelmatig gaan er zitdagen gepland zijn in verschillende regio’s
Voor de regio Kortrijk wordt  dit voorzien in de laatste week van februari.
We houden jullie op de hoogte van verdere gelegenheden.
Voor dringende zaken kan men steeds bij zijn regio verantwoordelijke mandataris terecht.

Info leden en verenigingen

Interprovinciaal akkoord 2019 Oost – en West Vlaanderen

Nieuwsbrief  december   2018

 

Verslag algemene vergadering 15/11/18  West Vlaanderen

Definitieve Vluchtkalender 2019

Powerpoint van de vergadering


Binnenkort start Plattelands TV met opnamens in het project PTI Tuinbouwschool te Kortrijk . Bedoeling is om de jeugd in de kijker te brengen door de cyclus van de jonge duif in beeld te brengen vanaf het koppelen tot en met de deelnames aan de vluchten. Dit zal meerdere maanden in beslag nemen en geregeld in het nieuws gebracht worden. Een heel goede promotie voor de duivensport vooral omdat ook bij dat project de mensen van het woon en zorg centrum St. Jozef van heel dicht betrokken zijn . Allen kijken dus de komende maanden naar de uitzendingen van Plattelands TV . Meer info volgt nog……..

Provinciale dag PE West Vlaanderen opnieuw een voltreffer

Programma Nationale dagen 9 en 10 november

Definitieve eindstand kampioenschappen2018 West-Vl

1e Algemeen kampioen West Vlaanderen 2018 Kurt & Raf Platteeuw

2e algemeen kampioen West Vlaanderen 2018  Clicque Gino

3e algemeen kampioen West Vlaanderen 2018  Roose-Pyra